เงื่อนไขการรับประกัน


ข้อมูลการรับประกันสินค้า

 

สิ่งที่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน

        - สินค้าทุกตัว รับประกัน 1 ปี

        

นโยบายการรับประกัน

(เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน)

     การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุด เสียหายอันเนื่องมาจาก

          - มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วน ที่หายไป

          - สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการบริษัทฯ

          - ความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้

          - สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า

          - Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน

          - Void Warranty ไม่อยูในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจน ไม่สามารถมอง

          - ความเสียหายอันเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง

          - สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า น้ำท่วม เป็นต้น

          - สินค้าเสียหายอันเกิดจากการลุกไหม้ของแผงวงจรหรืออุปกรณ์ ชิ้นส่วนของสินค้า 

          - ชำรุดที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดในการผลิต

          - สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน ที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำ

          - การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า ไม่อยู่ในการรับประกัน

 

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

     - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ หากสินค้านั้นๆอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันที่ถูกต้อง

     - โปรดดูที่คู่มือใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามทุกขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุณาดูคู่มือการแก้ไขปัญหาในคู่มือการใช้งานได้รับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

     - ในกรณีที่คุณควรจะต้องการความช่วยเหลือจากศูนย์บริการ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ 02-320-3000 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 - 19:00 น. หรือต้องการส่งสินค้าไปยังศูนย์บริการกรุณาเตรียมหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์และหมายเลขเครื่อง, หลักฐานการซื้อและคำอธิบายอาการเสีย เพื่อความรวดเร็วในการตรวจเช็คสินค้า

     - กรณีต้องการส่งสินค้ามาเคลม สามารถจัดส่งได้ที่

           บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด(ฝ่ายเคลมสินค้า) 

           227 ซอย อ่อนนุช 70/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม 10250 โทร 02-320-5761-5

Visitors: 15,111